h01 h02 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h51 h6 h61 h7 h8 h81 h9

26.01.2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Kieleckiego w sprawie zmian Statutu

 

  1. Powitanie i otwarcie NWZC AKi przez Prezesa Zarządu AKi
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC AKi
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków AKi i jego zdolności do podejmowania Uchwał
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i potwierdzenie ważności NWZC AKi oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  6. Przedstawienie propozycji nowej wersji Statutu AKi
  7. Dyskusja nad propozycją nowej wersji Statutu AKi
  8. Przeprowadzenie głosowania nad propozycją nowej wersją Statutu AKi.
  9. Podsumowanie i zakończenie obrad WZC AKi

Głosowanie w pkt. 8 zostanie przeprowadzone przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.

 

Joomla Templates by Joomla51.com