h01 h02 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h51 h6 h61 h7 h8 h81 h9

20.02.2018 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Kieleckiego

 

 1. Powitanie i otwarcie SWWZC AKi przez Prezesa Zarządu AKi
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta SWWZC AKi
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej SWWZC AKi
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków SWWZC AKi
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i potwierdzenie ważności SWWZC AKi oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał
 7. Prezentacja kandydatów Zarządu AKi na członków honorowych
 8. Głosowanie nad kandydaturami Zarządu AKi na członków honorowych
 9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu AKi z działalności Zarządu AKi za rok 2017
 10. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu AKi za rok 2017
 11. Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2017 oraz podjęcie Uchwały o przeznaczeniu nadwyżki i pokryciu strat
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej AKi
 14. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej AKi
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego AKi
 16. Przyjęcie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AKi
 17. Dyskusja
 18. Przerwa
 19. Zgłaszanie oraz prezentacja kandydatów do Zarządu Aeroklubu Kieleckiego
 20. Przeprowadzenie Wyborów do Zarządu  Aeroklubu Kieleckiego przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
 21. Zgłaszanie oraz prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Kieleckiego
 22. Przeprowadzenie Wyborów do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Kieleckiego przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
 23. Zgłaszanie oraz prezentacja kandydatów do Sądu Koleżeńskiego Kieleckiego
 24. Przeprowadzenie Wyborów do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Kieleckiego przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
 25. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków
 26. Dyskusja i głosowanie Uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków
 27. Podsumowanie i zakończenie obrad SWWZC AKi
Joomla Templates by Joomla51.com