h01 h02 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h51 h6 h61 h7 h8 h81 h9

06.09.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 2017

Na podstawie §12 ust. 4 pkt 1 oraz §15 ust. 2 pkt 6 Statutu Aeroklubu Kieleckiego Zarząd Aeroklubu Kieleckiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Kieleckiego w sprawie zatwierdzenia brakujących sprawozdań finansowych z okresu 2011-2015.

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Aeroklubu Kieleckiego zgodnie z §12 ust. 8 uprawnieni są członkowie zwyczajni, honorowi będący osobami fizycznymi.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Kieleckiego odbędzie się w dniu 23.09.2017r. w siedzibie Aeroklubu Kieleckiego - ul. Jana Pawła II 9 w Masłowie I.

 

            I termin rozpocznie się o godz. 10:00

            II termin rozpocznie się o godz. 10:10

Porządek obrad:

  1. Powitanie i otwarcie WSZC AKi przez Prezesa Zarządu AKi
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta NWZC AKi
  3. Przedstawienie wybranych sprawozdań finansowych za lata 2011-2015
  4. Przyjęcie wybranych sprawozdań finansowych za lata 2011-2015
  5. Podsumowanie i zakończenie obrad NWZC AKi

Głosowanie w pkt 4 zostanie przeprowadzone przez Przewodniczącego NWZC AKi.

 

Sekretarz Zarządu

Jakub Zbylut

 

Joomla Templates by Joomla51.com