h01 h02 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h51 h6 h61 h7 h8 h81 h9

5.03.2016 Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków 2016

Na podstawie §15 ust. 2 pkt 6 Statutu Aeroklubu Kieleckiego Zarząd Aeroklubu Kieleckiego zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Kieleckiego.

Do udziału w Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków Aeroklubu Kieleckiego zgodnie z §12 ust. 8 uprawnieni są członkowie zwyczajni, honorowi będący osobami fizycznymi.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Kieleckiego odbędzie się w dniu 20.03.2016r. w siedzibie Aeroklubu Kieleckiego - ul. Jana Pawła II 9 w Masłowie I.

 

            I termin rozpocznie się o godz. 10:00

            II termin rozpocznie się o godz. 10:30

Porządek obrad:

 1. Powitanie i otwarcie WSZC AKi przez Prezesa Zarządu AKi
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta WZC AKi
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowej WZC AKi
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków WZC AKi
 6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu AKi z działalności Zarządu AKi za rok 2015
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 11. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014
 12. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015
 13. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 14. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 15. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Kieleckiego
 16. Propozycja zmian Statutu Aeroklubu Kieleckiego
 17. Dyskusja
 18. Głosowanie nad propozycjami zmian Statutu Aeroklubu Kieleckiego
 19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków
 20. Podsumowanie i zakończenie obrad WZC AKi

Sekretarz Zarządu

Jakub Zbylut

 

Joomla Templates by Joomla51.com