h01 h02 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h51 h6 h61 h7 h8 h81 h9

Szkolenie spadochronowe w 2017r

1. 19-21.04.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 19.04.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 22.04.2017r 

2. 10-12.05.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 10.05.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 13.05.2017r

3. 31.05-02.06.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 31.05.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 03.06.2017r - NIESTETY, ALE ZE WZGLĘDU NA AWARIĘ SAMOLOTU KURS ODWOŁANY

4. 21-23.06.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 21.06.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 24.06.2017r. - ZE WZGLĘDU NA BRAK SAMOLOTU KURS ODWOŁANY

5. 12-14.07.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 12.07.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 15.07.2017r-  ZE WZGLĘDU NA  BRAK SAMOLOTU KURS ODWOŁANY

6. 26-28.07.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 26.07.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 29.07.2017r - ZE WZGLĘDU NA BRAK INSTRUKTORA KURS ODWOŁANY

7. 09-11.08.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 09.08.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 12.08.2017r - ZE WZGLĘDU NA BRAK INSTRUKTORA KURS ODWOŁANY

8. 30.08-01.09.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 30.08.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 02.09.2017r - ZE WZGLĘDU NA BRAK INSTRUKTORA KURS ODWOŁANY

9. 20-22.09.2017r (środa-piątek); pierwsze spotkanie 20.09.2017r godz. 15:30. Pierwsze skoki planowane w dniu 23.09.2017r - ZE WZGLĘDU NA BRAK INSTRUKTORA KURS ODWOŁANY

W przypadku grup zorganizowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowego kursu w innym terminie. 

Ze względów organizacyjnych terminy niektórych kursów mogą ulec zmianie. Informacje o zmianach zamieszczane będą przy odpowiednim terminie szkolenia.

Cena szkolenia teoretycznego i wykonania 3 skoków wynosi 900 PLN 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o wcześniejsze telefoniczne lub mail'owe zgłaszanie udziału w wybranym kursie. 

Na zajęciach teoretycznych kursanci zapoznają się z:

1. podstawowowymi zagadnieniami teorii skoku i zasad skoku ze spadochronem:
- jak prawidłowo wyskoczyć z samolotu,
- jak sterować spadochronem;
- jak bezpiecznie wylądować w wyznaczonym miejscu na lotnisku;

2. podstawowe zagadnieniami budowy spadochronów;

3. składaniem spadochronu do skoku, choć do pierwszych skoków spadochrony składają doświadczeni skoczkowie; przy szkoleniach podstawowych używamy spadochronów typu latające skrzydło: DRAKKAR, FALCON, NAVIGATOR i VOYAGER z automatem zabezpieczającym FXC-12000, Cypres Student i Vigil, który w razie potrzeby zainicjuje proces otwarcia spadochronu zapasowego 

4. zasadami bezpieczeństwa na lotnisku i postępowania w sytuacjach awaryjnych;

5. ćwiczenia na przyrządach naziemnych obejmują:
- skocznia - nauka prawidłowego opuszczania samolotu i lądowania,
- trapez - nauka prawidłowych zachowań po otwarciu czaszy spadochronu oraz w trakcie opadania, a także postępowania w sytuacjach awaryjnych,
- ćwiczenia w samolocie AN-2 i Cessna 185,
- nauka gaszenia i zwijania spadochronu po wylądowaniu

Pierwsze skoki odbywają się z wysokości 1200 - 1500 m z samoczynnym otwarciem spadochronu poprzez linę desantową. Te kilka pierwszych skoków mają zapoznać młodego skoczka z przebiegiem skoku i przyzwyczaić do nowych warunków. W kolejnych skokach uczeń poznaje zachowanie swojego ciała w powietrzu i samodzielnie otwiera spadochron.

Warunki przystąpienia do szkolenia spadochronowego:
1. ukończone 16 lat. Nie ma górnej granicy wieku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na praktyczne szkolenie spadochronowe.

2. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

3. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania skoków spadochronowych - składane na miejscu na otrzymanym druku;

4. Przepisy wykonywania skoków wymagają od skoczka posiadania polisy OC dla osób eksploatujących statki powietrzne na kwotę min. 10 000 SDR (ok. 55 000 zł). Aeroklub Kielecki posiada taką grupową polisę OC. Dlatego gdy organizatorem skoków jest Aeroklub Kielecki nie jest wymagana polisa indywidualna skoczka.

Joomla Templates by Joomla51.com