h01 h02 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h51 h6 h61 h7 h8 h81 h9

14.03.2017 Szkolenie VFR NOC

 W 2017 roku planujemy ponownie uruchomienie szkoleń teoretycznych i praktycznych dla pilotów posiadających licencje PPL(A) i LAPL(A) w celu uzyskania uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR.

Aby je uzyskać nalezy:
1. Ukończyć szkolenie teoretyczne w wymiarzie 7 godzin, zakończone wewnętrznym egzaminem testowym.
2. Ukończyć szkolenie praktyczne w powietrzu w wymiarze min. 5 godzin lotu, w tym min.  3 godziny z instruktorem, 5 lotów samodzienych oraz 1 godz. lotu nawigacyjnego z instruktorem.
Planujemy przeprowadzenie szkolenia teoretycznego dla chętnych pilotów w dniach 7 kwietnia 2017 roku( piątek) w godzinach 16.00-20.00 i 14 kwietnia 2017 roku( piątek) w godzinach 16.00-19.00,  a następnie rozpoczęcie szkoleń praktycznych.
Cena szkolenia teoretycznego to 300 PLN, praktyka wg aktualnego cennika.

Uprawnienie to jest wpisywane do licencji.

Chętnych na szkolenie teoretyczne prosimy o zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Joomla Templates by Joomla51.com